Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-01-29

[2018-01-29]

Protokolljustering

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 23 januari 2018 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 29 januari 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 29 januari 2018.