Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2018-01-19

[2018-01-19]

Protokollsjustering

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 21 december 2017 med Samordningsförbundet Östra Östergötland har justerats den 5 januari 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Linköping 2018-01-19