Carin Tyrén

Befattning

Utvecklingsledare Ledningsgrupp för vård och omsorg Samordnare suicidprevention

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten

Telefon

010-104 22 01

E-post

carin.tyren@regionostergotland.se