Caroline Sjödell

Bild av Caroline Sjödell

Befattning

Samordnare Barnrätt. Utbildning, samordning och uppföljning av barnrättsarbetet i Region Östergötland. Samverkan med relevanta aktörer, deltagande i nätverk.

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

010-103 04 05

E-post

caroline.sjodell@regionostergotland.se