Lena Ring

Lena Ring

Befattning

Hållbarhetsstrateg. Strategiskt arbete hållbar utveckling och Agenda 2030, kommunikation och webb

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

073-082 50 44

E-post

lena.ring@regionostergotland.se