Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Befattning

Miljöstrateg, Teamledare miljö. Planering, samordning och uppföljning av hållbarhets- och miljöarbetet.

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

010-103 04 06

E-post

Karin.ramstedt@regionostergotland.se