Emelie Österqvist

Emelie Österqvist

Befattning

Teamledare Energikontoret Verksamhetsutveckling. Cirkulär ekonomi. Strategiskt energi- och klimatarbete i Östergötland.

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

010-103 92 73

E-post

emelie.osterqvist@regionostergotland.se