Karolin Olstam

Karolin Olstam

Befattning

Samordnare våld i nära relationer och barnrätt. Utbildning, samordning och uppföljning av uppdraget vård i nära relationer och barnrättsarbetet i Region Östergötland. Samverkan med relevanta aktörer, deltagande i nätverk såväl regionalt som nationellt.

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

010-103 71 32

E-post

Karolin.olstam@regionostergotland.se