Lisa Nilsson

Lisa Nilsson

Befattning

Utvecklingsledare, miljöledningssystem, lagstadgat miljöarbete, e-utbildningar

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

072-512 95 15

E-post

lisa.nilsson@regionostergotland.se