Hanna Gustafsson

Hanna Gustafsson

Befattning

Projektledare

Arbetsplats

Enheten för kompetensförsörjning, regionledningskontoret

Telefon

010-103 71 20

E-post

hanna.gustafsson@regionostergotland.se