Kickan Grimstedt

Kickan Grimstedt

Befattning

Regional utvecklingsledare Energikontoret. Energi- och resurseffektivisering och förnybar energi inom fastighetssektorn.

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

076-760 19 64

E-post

Kickan.grimstedt@regionostergotland.se