Ylva Ek

Ylva Ek

Befattning

Regional utvecklingsledare Energikontoret. Hållbara transporter och resor; omställning fossilfri och energieffektiva alternativ, öka nyttjande av gång, cykel och kollektivtrafik.

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

070-518 99 01

E-post

Ylva.Ek@regionostergotland.se