Elisabet Breti

Elisabet Breti

Befattning

Strateg miljö- och hälsoskadliga ämnen. Miljö- och hållbarhetskrav i upphandling, delta i nationell samverkan kring Hållbar upphandling, stöd till verksamheterna i kemikaliefrågor.

Arbetsplats

Hållbarhetsenheten

Telefon

010-103 75 96

Mobil

072-517 55 72

E-post

elisabet.breti@regionostergotland.se