Karla Bolbaran

Bolbaran Karla

Befattning

Läkemedelsstrateg, Tillverkning av extemporeläkemedel

Arbetsplats

Läkemedelsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-1037174

E-post

karla.bolbaran@regionostergotland.se