Daniel Wäster

Daniel Wäster

Befattning

Processägare ekonomisk planering och uppföljning, ekonomistrateg

Arbetsplats

Ekonomienheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 05 59

E-post

Daniel.Waster@regionostergotland.se