Monica Ulriksson

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Funktionshinderfrågor, föreningsbidrag

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 74 13

E-post

monica.ulriksson@regionostergotland.se