Kristina Thurée

Befattning

Projektstrateg och portföljstyrning

Arbetsplats

Projekt- och utredningsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 96 10

E-post

Kristina.Thuree@regionostergotland.se