Caroline Swahn

Befattning

Läkemedelsstrateg, läkemedelsförsörjning, dosdispenserade läkemedel

Arbetsplats

Läkemedelsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 43 69

E-post

Caroline.Swahn@regionostergotland.se