Kjell Sullivan

Befattning

Verksamhetsutvecklare, innovationsupphandling

Arbetsplats

Enheten för kompetens och företagande

Telefon

010-103 13 12

E-post

Kjell.Sullivan@regionostergotland.se