Karin Steinvall

Befattning

VFU-studierektor vårdprogrammen, koordinator

Arbetsplats

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Telefon

010-103 05 68

E-post

karin.steinvall@regionostergotland.se