Fredrik Sjöstrand (M)

Befattning

Regionråd, 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Arbetsplats

Regionhuset

Telefon

010-103 94 96

Mobil

0707-88 07 63

E-post

fredrik.sjostrand@regionostergotland.se