Kerstin Sjöberg (C)

Befattning

Regionråd, 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Arbetsplats

Telefon

010-103 92 81

Mobil

073-078 89 56

E-post

Kerstin.I.Sjoberg@regionostergotland.se