Karin Siwe

Befattning

VFU-studierektor Region Östergötland - läkarprogrammen, överläkare

Arbetsplats

Kvinnokliniken Linköping

Telefon

010-103 45 25

E-post

karin.siwe@regionostergotland.se