Emil Selse

Befattning

Projektledare

Arbetsplats

Visit Östergötland, enheten för kompetens och företagande, ledningsstaben

Telefon

010-103 64 47

E-post

emil.selse@regionostergotland.se