Henning Sand

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Sakkunnig

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 70 45

E-post

Henning.Sand@regionostergotland.se