Charlotte Sand

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Funktionshindersfrågor, föreningsbidrag

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 72 69

E-post

charlotte.sand@regionostergotland.se