Håkan Samuelsson

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg - Avtalsansvarig närsjukvård och psykiatri

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-104 77 57

E-post

Hakan.Samuelsson@regionostergotland.se