Gunvor Rundqvist

Befattning

Gunvor Rundqvist - Avtalsansvarig läns- och regionsjukvård

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 77 48

E-post

gunvor.rundqvist@regionostergotland.se