Åsa Petersson

Befattning

Verksamhetschef

Arbetsplats

Urologiska kliniken, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

Telefon

010-103 34 31

E-post

Asa.Petersson@regionostergotland.se