Peter Karlsson

Befattning

Strateg samhällsbyggnad

Arbetsplats

Enheten för Samhällsbyggnad, ledningsstaben

Telefon

010-103 65 06

Mobil

070-580 02 87

E-post

Peter.Karlsson@regionostergotland.se