Camilla Paananen

Camilla Paananen

Befattning

Verksamhetschef, ekonomistrateg

Arbetsplats

Ekonomienheten, Regionledningskontoret

Telefon

010-103 70 72

Mobil

070-621 96 50

E-post

camilla.paananen@regionostergotland.se