Johanna Orraryd

Befattning

Chefsfarmaceut, läkemedelsupphandling, nationellt ordnat införande av läkemedel

Arbetsplats

Läkemedelsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 24 47

E-post

Johanna.Orraryd@regionostergotland.se