Mattias Örnerheim

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg - Kunskapsstyrning, samverkan Försäkringskassan

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 75 26

E-post

mattias.ornerheim@regionostergotland.se