Pia Olofsson

Porträttbild av Pia Olofsson

Befattning

Verksamhetschef

Arbetsplats

Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Brännskadecentrum

Telefon

010-103 10 85

E-post

HandochplastikkirklinRc@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se