Annica Öhrn

Befattning

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, Regionledningskontoret

Telefon

010-103 11 63

E-post

Annica.Ohrn@regionostergotland.se