Stina Öberg

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg - Vårdval och kommunsamverkan

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 63 27

E-post

stina.oberg@regionostergotland.se