Anna Nordström

Anna Nordström

Befattning

Nämndsekreterare och Nationell kontaktpunkt, Central Baltic Contact Point Sweden South

Arbetsplats

Regionledningskontoret

Telefon

010-103 77 12

E-post

Anna.Nordstrom@regionostergotland.se