Petra Nordin Carlsson

Befattning

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

Arbetsplats

Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben

Telefon

010-103 65 14

E-post

petra.nordin@regionostergotland.se