Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Befattning

Processägare regionövergripande verksamhetsstyrning, verksamhetsanalytiker

Arbetsplats

Regionledningskontoret

Telefon

010-103 00 00

E-post

ellen.nilsson@regionostergotland.se