Anna-Karin Nilsson

Befattning

Verksamhetschef

Arbetsplats

Vårdcentralen Linghem, Primärvårdscentrum

Telefon

010-103 51 26

E-post

Anna-Karin.El.Nilsson@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se