Lena Näsström

Befattning

Forskningsstrateg, utvärdering universitetssjukvård och FORSS

Arbetsplats

Forskningsstrategisk enhet

Telefon

010- 103 68 91

Mobil

070-319 97 83

E-post

lena.nasstrom@regionostergotland.se