Anita Mortensson

Befattning

Bedömningstandläkare, i tjänst tisdagar, onsdagar och torsdagar

Arbetsplats

Tandvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010 - 103 73 69

E-post

anita.mortensson@regionostergotland.se