Monica Minja

Befattning

Vårdenhetschef

Arbetsplats

Geriatriska akutvårdsavdelningen i Motala

Telefon

0722-24 28 35

E-post

Monica.Minja@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se