Mats Mellqvist

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg - Avtalsansvarig närsjukvård

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 73 56

E-post

mats.mellqvist@regionostergotland.se