Anders Martinsson

Befattning

Verksamhetschef

Arbetsplats

Vårdcentralen Kärna, Primärvårdscentrum

Telefon

070-643 42 40

E-post

Anders.Martinsson@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se