Hanna Nord

Befattning

Strateg besöksnäring

Arbetsplats

Visit Östergötland, enheten för kompetens och företagande, ledningsstaben

Telefon

010-103 65 34

E-post

hanna.nord@regionostergotland.se