Pernilla Lundqvist

Befattning

vårdenhetschef Rehab slutenvård

Arbetsplats

Rehab öst

Telefon

010-104 38 32

E-post

Pernilla.Lundqvist@regionostergotland.se

Patienter hänvisas till 1177.se