Jeanette Lundborg

Befattning

Ledningssekreterare stabsledningsgruppen

Arbetsplats

Administrativa enheten, Ledningsstaben

Telefon

010-103 72 63

E-post

Jeanette.Lundborg@regionostergotland.se