Anna Linders

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg, samverkan och folkhälsa

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben.

Telefon

010-103 07 83

E-post

anna.linders@regionostergotland.se