Maria Lindén

Befattning

HR-konsult för forskartjänster

Arbetsplats

Enheten för forskning och utveckling, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Telefon

010-103 06 26

Mobil

070-238 18 33

E-post

Maria.Linden@regionostergotland.se